Medyum Mersinli Mehmet Hoca

Fizyonik İlim

FİZYONİK İLİM
Her canlı yaratılmış olduğu şekle göre hareket eder ve yaşar tüm insanları bütün azalarının şekil ve biçimlerinin gerçek özeliği ve açık yorumlarını ortaya koyar bu ilim Kişinin kendi kendini tanımasını sağlar Bu ilime göre kişi özellikleri şu şekildedir: AĞIZLAR

BÜYÜK : Ağız fena ahlaka alçak tabiata merhametsiz ve şefkatsiz olmağa

MÜTEDİL : Ve gayet güzel bir ağız mükemmel tabiata ve hayırseverliğe

KÜÇÜK : Bir ağız anlayış ve dirayete iyi ahlaka merhametli bir kalbe ihtiras kar bir mizaca hoş meşrepliğe ve fedakarlığa

MÜTEBSİ : Bir ağız neşe ve komedyen ve şakacı olmağa

EĞRİ : Ağız uğursuzluğa ve talihsizliğe

ÇÖKÜK : Ağız kederli olmağa

TAM : Bitişmemiş yarım ağız zihin noksanlığına

KÜÇÜK : Bir ağız azgınlığa ve yaramazlığa

GENİŞ : Bir ağız tembelliğe ve hayali olmağa

BÜYÜK : Ve geniş bir ağız oburluğa lafazanlığa ve yalancılığa

YARIM : Gibi duran ağız ağır ve kaba fikirliğe

ALINLAR

GENİŞ : Bir alın mütefekkir hasislerde bulunur alının üst kısmı kabarık olması kuvveyi hafızaya orta kısmı kabarık olması kuvveyi

muhakemeye alt kısmının kabarık olması süratli intikale becerikliliğe meslek ve sanat ihtisasına

ARZEN :Geniş bir alın kerem ve sahavete ve çabuk kızan bir tabiata

GAYET : Ufak bir alın akıl noksanlığına

YUMUK : Ve yüksek bir alın emanete sadık zekaya anlayışlı olmağa

YASSI : Ve düz bir alın fena bir tabiata ve sık hastalanmağa

MÜTEDİL : Bir alın aklı selim ve itibarlı olmağa

ARZEN : Ve tulum geniş bir alın anlayış kavrayış ve kabiliyete çokluğuna

ORTASI : Çukurlaşmış bir alın tamahkarlığa ve kendini çok beğenmişliğe

DAR : Ve basık bir alın inada ve düşünme darlığına

DAR : Ve çıkıntılı bir alın çok konuşma ve atılganlığa

TÜLEN : Uzun ve çukurlu bir alın fena ahlaka fikir noksanlığına gayet uzun gayet düz alın vesveseli olmağa müşkül durumlara düşmeğe ve kindarlığa MÜCEHELA : Gayet açık bir alın dehaya ve iğlik severliğe

DAR : Ve sert alın azim ve metanete üstü çıkıntılı alın uzak görüşe ciddiyet ve terbiyeli olmağa

BÜYÜK : Alın ahmaklığa ve kalın kafalığa geç anlayışa

ARKAYA : Yayık alın hayvani düşünceye ve hayal kurmağa

DAİMA :Buruşuk olan alın ilim adamlığına ve kemale çok düşünürlüğe

ETLİ : Bir alın cesaretli ve hiddetli bir mizaca

ARIZALI : Olan bir alın hilekarlığa ve düzenbazlığa yalancılığa

GENÇ : Yaş da alında oluşan çizgiler biçareliğe zavallılığa ve halsızlığa

HEM GENİŞ : Ve hem yüksek alın vasat bir zekaya ve sükunete

ALÇAK :Ve fazlaca ileri taşmış alın şahsi teşebbüsten mahrum insanlardır

BAŞ VE KAFA TAS

BÜYÜK : Ve her tarafı muntazam şekildeki yuvarlak baş tedbir ve ihtiyata sır saklamağa sebatlı ve hayır işlemeye münasip mizaçlıdırlar

UZUN. : Ve sivri baş şirretliğe ve haset etmeye

İRİ BAŞ : Ve geniş çehre şiddet kar olmağa nezaketten ve saygıdan yoksunluğa

EYİK BAŞ : Hassas ve temyize iyiyi kötüden ayırt ede bilme yeteneğine kafasının arka tarafının büyüklüğü çocuklara karşı kesreti şefkat ve iyi kalpli olmalarına uygun mizaçlıdırlar

YÜKSEK : Kafa tası zeka ve sürati intikale her şeyi çabuk kavramağa ve azim kar çalışkan dürüst olmaya yakın bir mizaçlıdırlar

YASSI : Kafa tası lakaydiye kedere ve gam taşımağa

ÜSTÜ : Geniş ve büyük kafa tası intizama

TEPESİ : Yumruk ve sivri kafa tası vesvese ve esarete emrazı dimağa

KAFA : Arkası basık olması meyli sirkate

KÜÇÜK : Baş zarif akla hafifliğe sır saklamağa

MUTEDİL : Baş akıl ve zekanın ihtilaline

MUTEDİL : Büyük baş akıl ve zekanın çokluğuna

YANLARDAN: Basık baş çabuk kızmağa dar görüşlü olmağa hayal gücü ile yaşamaya uygun mizaçlıdırlar

BENİZLER

BEYAZ : Beniz sahibinin edepli ve terbiyeli olmağa

BEYAZ : Ve ince beniz çok latif güzel seciyeli olmalarına

ESMER : Bir beniz sevimliliğe cana yakın olmağa letafet ve hastalanmağa yakın olmağa

SARI : Limoni bir beniz çabuk hastalanmağa hırs haset ve cimriliğe

SİYAH : Mail beniz hilekarlığa sevecen olmamağa ve merhametsizlik fena ahlaka

KIRMIZI : Beniz demevi bir mizaca kaynayan yerinde duramayan coşan tabiata

SOLUK : Beniz iyi ahlaka ve iyi bir insana yardım severliğe

BENLER

GÖZ : Kapağının üzerinde olan benler hassas biri olmağa

GÖZ : Kapağının altında olan benler mülayim ve sadık bir mizaca

BURUN : Üzerindeki benler cismani ve hayalci olmağa

ÇENE : Üstündeki benler aşk ve şehvetin zebunu olan bir insana

SAĞ : Şakak üstündeki et beni kararsızlığa

ÇENE : İle boyun arasına da olan benler zaaflı bir ruha hayali şeylerin düşkünlüğüne

ÇENEYE : Yakın benler şehvani bir mizaca müfritliğe delalettir

ALINDA : Şakakta veya kulakta yassı ve sararmış bekler sahibinin istikrarsız çalışmağa tembel ve meşrep bir insan olmağa mizaçlıdır

ALIN : Üzerindeki benler ben alnın sağında ise kuvvetli bir hafızaya süratli intikale işarettir bu insanlar diplomat olurlar

BEN : Saça yakın ise aşk oyunları ile meşgul olmağa sevecen bir insanlardır

BEN : Alının sağında ise sahibinin uzun ömürlü ve sıhhatli olmağa

BEN : Alının solunda ise mesut ve bahtiyar olmağa

İKİ : Kaş arasında ve sağda bir ben aşkı seven ticaretten anlayan hoşsohbet istikbali parlak ve emin iyi bir izdivaca ve çok yolculuk eden mizaçlıdırlar ben solda ise sahibinin devamlı mantıklı iş yapan kimselerdir ve hassas olur ve hislerinde yanılmazlar

GÖZ : Etrafındaki olan benler cana yakın dost canlısı merhametli ve eli açık kimselerdir

KULAK : Üzerindeki benler alaycı iğneleyici karakter ifade eder kendisini sevmeyen insanların ummadığı işleri başarırlar

DUDAK : Kenarındaki benler iyi yemeye eğlenceye konfora düşkün olurlar ben dudağın sağında ise sosyal ve mali bakımda başarı elde eder ben dudağı solunda ise serseri berduş hayat sevgisi bazen başarı bazen hayal ile geçen bir ömre işarettir

SAĞ : Yanakta benler adil zeki fikir bolluğuna işaret bu insanlar tutuğunu koparırlar elleri biraz sıkı ama ticareti ve alavereyi iyi anlayan tabiatlıdırlar

SOL : Yanakta benler ateşli ihtiraslı hisli eli açık evlilikte zor mesut olurlar

BOYLAR

UZUN BOY : Hamakat sadelik ve bazen düşüncesizliğe zamanla uygunsuz hareketlere ve aşırı şakacı olan mizaçlıdırlar

KISA BOY : Zekasızlığa hilekarlığa fitneye ve fitne karlığa hası olmağa aşırı çıkarcı olmalarına menfaat ve çıkarsız bir adım atmamağa yakın mizaçlıdırlar

ORTA BOY : Ekseriyette iyi ahlaka şeffaf bir kalbe aşırı zeki olmaları bir işi söylemeden yapıvermeleri kendi kendilerine laf getirmeyen çabuk sinirlenen uysal ve kendi hallerinde olan mizaçlıdırlar

Erkeklerde kısa boy müfrit cinsi mizaca alametlidirler ancak baş küçük omuz ve kalça dar olursa cinsi kifayetsizlik baş gösterir

Kadınlarda kısa boy ise zamanla ve sık kavgacılığa küstahlığa atılganlığa cinsi duyguların azlığına .şeker.albümün.kalp. ve nüzul. Hastalıklarına uygun şişman olmağa boğazların düşkünlükleri ile tanınan mizaçları vardır.

BURUNLAR

BÜYÜK : Buru vesvese ve korkaklığa

KISA : Burun çok korkaklığa

UZUN : Burun az anlayışlı olmağa ihtiyat karlığa iğlik severliğe

BURUN : Ucunun ağza yakın olması inat ve israfa

UFAK : Burun iyi ahlaka süratli intikale orta dereceli bir hayat yaşamağa

YASSI : : Ve geniş burun farklı cima ve ilişki

GENİŞ : Burun son derece şiddetli ve isyankar bir tabiata

BURUN : Kemiği ortasındaki çıkıntı dirayet ve zeka ve vicdanlılığa

İRİ : Ve etli burun aç gözlülüğe hilkate dilenciliğe ve oburluğa

GAGA : Bir burun fena huy ve ahlaka lafazanlığa ve cimriliğe

BURUN : Ucunun iri ve yuvarlaklığı iyi ahlaka

BURUN : Ucunun iriliği ve kırmızı tırak ve topalaklığı ayyaşlığa sefaya ve eğlenceye düşkünlüğü

KIRMIZI : Burun inatçılığa budalalığa ve kabalığa

BASIK : Burun ekseriyetle az zekaya

UCU : Yuvarlak bir burun sevecen kalbe ve iğlik severliğe

BÜYÜK : Ucu şişkin ve toparlak bir burun samimi ve ilim sahibi olmağa yukarıya

doğru kalkmış bir burun boş kafalığa hayalci olmağa gurur ve hasede bu cins burunların delikleri geniş olursa son derece zihinsizliğe GAYET : İri burun delikleri şehvetli olmağa cima düşkünlüğüne

BURUN : Deliklerinin darlığı şiddet taba ve göğüs hastalıklarına yakalanmaya

BURUN : Deliklerinin büyüklüğü kibir ve hasetli olmağa

BURUN : Deliklerinin küçüklüğü korkaklığa ve ciğer hastalığına yakalanmağa

KOLAY : Açılıp kapanan burun delikleri şehvetli olmağa

KAPALI : Olan burun delikleri gurura yalnızlığa ve talihsizliğe

ÇENELER

DAR : Çene ihtirasa ve ihtiraslı olmağa

ÇENENİN : Boğaza doğru inmesi fesada huysuz bir ahlaka

SİVRİ : Çene hafif meşrepliğe ve hiddetli olmağa

GENİŞ : Ve kalın bir çene inada azim karlığa ve yüksek bir iradeye

 

..

Sevgili Dostlarım, Son zamanlarda adımı kullanarak kendini Medyum Mehmet Hoca olarak tanıtan kişiler türemiştir.
Bu kişiler kendini Medyum Mehmet Hoca veya Mersinli Mehmet Hoca olarak tanıtıp yerime geçmek veya kendilerince büyü, muska gibi buna benzer faaliyetler göstererek ün yapmaya ve kişileri aldatmaya çalışmaktadırlar.

Lütfen Adımı kullanarak bu faaliyetleri gösterenlere itibar etmeyiniz.
Bana her zaman ulaşabilir, Bilgi alabilirsiniz.
Medyum, Mersinli Mehmet Hoca, Resmi Web Adresim : Tel : 0545 694 22 52 E-Mail : mersinlimedyum@hotmail.com
www.mersinlimehmethoca.com 

www.medyummersinlimehmethoca.com 
www.mersinlimedyummehmethoca.com

 

...